Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Dražební vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Informace o řízeních zahajovaných dle zákona č. 114/1992 Sb. a zákona č. 254/2001 Sb.

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Oznámení

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Prodej nebo pronájem majetku

Veřejné vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutí o povolení stavby: „Kozolupy, Město Touškov - cyklostezka, část A“ 20.09.2019 07.10.2019
Veřejná vyhláška Územní plán obce Ledce 20.09.2019 07.10.2019
Veřejná vyhláška - místní úprava provozu na silnici III/026 7 v obci Červený Újezd u Zbůchu 17.09.2019 03.10.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/203 a místní komunikaci, ul. Nádražní ve městě Nýřany 10.09.2019 26.09.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA stanovení přechodné úpravy provozu na na silnicích II/201 a III/201 52 a veřejné účelové komunikaci v k.ú. Krsy 10.09.2019 26.09.2019
Veřejná vyhláška - místní úprava provozu na silnicích a MK v obcích Třemošná a Záluží 09.09.2019 25.09.2019
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost: „Plešnice č. p. 64, parcelní číslo 75, k. ú. Plešnice - ČOV“ 06.09.2019 23.09.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/203 14, p.p.č. 692/5 v blízkosti pozemku p.č. 620/3, k.ú. Vlkýš 06.09.2019 23.09.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/231, III/180 12, místních komunikacích, ul. V Koutě, K Průseku v obci Zruč - Senec 06.09.2019 23.09.2019
Veřejná vyhláška Oznámení zahájení stavebního řízení o stavbě: „Vejprnice, cyklostezka do Skvrňan“ 05.09.2019 23.09.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci MK, p.p.č. 201/14, k.ú. Kamenný Újezd u Nýřan a na pozemní komunikaci PK, 05.09.2019 23.09.2019
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy, kterým se nařizuje omezení vstupu do části honitby UMÍŘ. Do honitby č. 024 - UMÍŘ , v katastrálním území Březín (Obec Nečtiny), Číhaná (Obec Úněšov), Trhomné (Obec Krsy) 05.09.2019 23.09.2019
Veřejná vyhláška - OV-Říh/22864/2019 05.09.2019 21.09.2019
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost: „Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení“ Kanalizace a ČOV Nadryby 05.09.2019 07.10.2019
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost: „Rozhodnutí Návrh opatření obecné povahy“ o omezení volného vstupu veřejnosti do částí honitby Rochlov 05.09.2019 23.09.2019
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 02.09.2019 31.12.2022
Veřejná vyhláška změna č. 1 územního plánu Město Touškov 23.08.2019 02.10.2019
Veřejná vyhláška oznámení - ÚP Plešnice 19.08.2019 26.09.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona KŮROVEC 03.04.2019 31.12.2022

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Výběrová řízení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Zprávy o kontrolní činnosti

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Informace o kontrolách v roce 2018 Odbor obecní živnostenský úřad 08.02.2019 31.01.2020
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK