Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Poslední přidaná fotografie

Nejstarší občanka Nýřan Božena Pešková oslavila 26. června 105 let

Aktuální počasí

Počasí dnes:

21. 9. 2019

skoroj

Bude jasno až skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Denní teploty 16 až 20°C. Noční teploty 6 až 2°C.

Svátek

Dnes je 21.9.2019

Svátek má Matouš

Zítra má svátek Darina

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 9
DNES: 769
TÝDEN: 7646
CELKEM: 1174565

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Volby do krajských zastupitelstev

 


Zastupitelstvo Plzeňského kraje

 • Kraje jsou dle Ústavy vyššími územními samosprávnými celky. 
 • Kraj jako instituce má velmi podobnou strukturu jako město či obec. Podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích je nejvyšším rozhodujícím orgánem krajské zastupitelstvo. Zastupitelé ze svého středu volí hejtmana kraje.
 • Zastupitelstvo Plzeňského kraje se skládá z 45 členů (počet zastupitelů je stanoven podle počtu obyvatel kraje). Zastupitelé jsou voleni na dobu 4 let.
 • Plzeňský kraj sídlí na adrese Škroupova 1760/18, Plzeň.

  sídlo Plzeňského kraje - tzv. Rašínův důmZasedací sál zastupitelstva Plzeňského kraje


Aktuální volby

Zastupitelé Plzeňského krajePoslední volby do zastupitelstva kraje proběhly ve dnech 7. - 8. 10. 2016.

Výsledky voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje si můžete prohlédnout zde.

Příští volby se tedy budou konat v roce 2020.

 


Právní předpisy

 • Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů

 • Vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů

  Vyhledání textu právních předpisů
   


Oprávněný volič

Právo  volit  do  zastupitelstva  kraje  má  státní  občan  České republiky,  který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a  je  přihlášen  k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu  kraje  nebo  na území vojenského újezdu v územním obvodu kraje.

Překážkami výkonu volebního práva podle odstavce 1 jsou:

 • zákonem  stanovené  omezení  osobní  svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody
 • zbavení způsobilosti k právním úkonům
 • zákonem  stanovené  omezení  osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
 • výkon  základní  nebo  náhradní  vojenské služby, vyžaduje-li to bezpečnost státu.

 


Voličské průkazy

 • Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém  seznamu  je zapsán,  vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená  tuto skutečnost  do  stálého  seznamu  a do jeho výpisu pro okrskovou   volební komisi.   Voličský   průkaz   se   vydává   pouze voličům zapsaným  ve  stálém seznamu  v  územním obvodu kraje, kde jsou vyhlášeny volby.
 • Volič  může  požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb,  a  to osobně  u  obecního  úřadu  do okamžiku uzavření stálého seznamu  nebo podáním  doručeným  nejpozději  7  dnů  přede dnem voleb obecnímu  úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem  voliče  nebo  v  elektronické  podobě  zaslané prostřednictvím datové schránky;  o  osobně učiněné žádosti se sepíše úřední  záznam.  Obecní  úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě,   která  se  prokáže  plnou  mocí s  ověřeným  podpisem  voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
 • Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou  volby vyhlášeny  a  v  jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

 


Užitečné odkazy

Další informace k problematice voleb můžete nalézt na těchto webových stránkách:

 


 

Zpět