Město Nýřany
Oficiální stránky
Město Nýřany

Změny v odpadech v roce 2023

Odpady

Od roku 2023 dochází ke změnám v odpadovém hospodářství města.

Částka místního poplatku 300,00 Kč/rok/osoba či nemovitost zůstává stejná. S ohledem na skokovou inflaci jsme částku pro rok 2023 nenavýšili, abychom dále nezatěžovali rodinné rozpočty. Vyšší ceny za odpad jdou tedy k tíži městského rozpočtu.

Místní poplatek zahrnuje zařazení do obecního systému odpadového hospodářství, tj. likvidaci separovaného, komunálního a biologicky rozložitelného odpadu.

Protože ale dochází ke značnému nárůstu cen od svozové firmy a provozovatelů skládek a spaloven, jsme nuceni přistoupit k několika změnám v odpadovém hospodářství. Tyto změny se týkají zejména zahrad a prázdných nemovitostí.

Separovaný odpad:

 • všichni poplatníci bez rozdílu mohou využívat zvony na tříděný odpad (plasty, sklo, papír, elektroodpad, textil)

Komunální odpad:

 1. poplatníci, kteří mají trvalý pobyt v Nýřanech:
  • mohou využívat Sběrný dvůr v Luční ulici
  • občané Doubravy, Kamenného Újezdu a Pankráce mohou navíc využít sběrné dny velkoobjemného odpadu, které jsou vyhlašovány 2x ročně
  • ti, kteří obývají rodinný dům, obdrží jednu nádobu na komunální odpad (černou popelnici) u nemovitosti, ve které mají trvalý pobyt. Velikost nádoby je dle počtu osob přihlášených k trvalému pobytu (1-4 osoby = nádoba o velikosti 120 l, 5 a více osob = nádoba o velikosti 240 l). U prázdné nemovitosti a zahrad nárok na nádobu na komunální odpad nevzniká
  • ti, kteří bydlí v bytovém domě, mohou využívat nádobu na komunální odpad (popelnici či kontejner - dle počtu bytových jednotek) umístěnou u bytového domu
 2. poplatníci, kteří mají trvalý pobyt mimo Nýřany:
  • mohou využívat kontejner na komunální odpad umístěný na dvoře městského úřadu

Veškeré svozy nad rámec místního poplatku jsou zpoplatněné. Občané si je mohou objednat na ekonomickém odboru Městského úřadu Nýřany po vyplnění Objednávky svozu nad rámec místního poplatku (49.73 kB). Svozy jsou prováděny po zaplacení faktury. Ceník svozů nad rámec naleznete zde (576.05 kB).

Pokud vlastníte nemovitost, u níž od roku 2023 nárok na nádobu nevzniká, ale dříve Vám byla vydána, bude Vám tato odebrána (kontaktujte 377 832 316), případně si ji můžete ponechat a objednat si svozy nad rámec místního poplatku pro komunální odpad i bioodpad.

U komunálního odpadu lze nově od roku 2023 sjednat i jednorázové svozy. Aktuálně se svozovou firmou pracujeme na administrativě k těmto svozům. Předpokládáme, že svozy budou možné cca od měsíce března. Jednorázové svozy budou prováděny po vylepení jednorázové známky, kterou si zakoupíte v ekonomickém odboru Městského úřadu Nýřany. Hodnota jednoho svozu činí 150,00 Kč. Jakmile budeme mít jednorázové známky připraveny k prodeji, budete informováni na našich webových stánkách.

Bioodpad:

 1. všichni poplatníci (s trvalým pobyt v Nýřanech i mimo Nýřany):
  • mohou využívat kontejner na bioodpad před Sběrným dvorem bioodpadu v ulici U Ohrady 
  • mohou 2x ročně využívat sběrné dny bioodpadu (duben a říjen)
 2. poplatníci, kteří mají trvalý pobyt v Nýřanech, navíc mohou:
  • u rodinných domů a zahrádek:  obdržet nádobu na bioodpad (hnědou popelnici) se svozem 1x 14 dnů v období duben až polovina listopadu
  • u bytových domů:  využívat nádoby na bioodpad (hnědé kontejnery) rozmístěné na sídlištích v období duben až polovina listopadu

Stručná rekapitulace:

 • Pokud máte trvalý pobyt v Nýřanech, na adrese trvalého pobytu bydlíte a nevlastníte v Nýřanech žádnou jinou nemovitost, žádná změna se Vás netýká.
 • Pokud máte trvalý pobyt v Nýřanech, na adrese trvalého pobytu bydlíte a v Nýřanech vlastníte ještě zahrádku, budete moci na této zahrádce v ceně místního poplatku využívat pouze biopopelnici, a to jen tehdy, pokud Vám již jedna biopopelnice nebyla samostatně k jinému rodinnému domu vydána (netýká se biokontejnerů na sídlištích). Na nádobu na komunální odpad nárok nemáte. Pokud ji budete chtít, bude zpoplatněna.
 • Pokud máte trvalý pobyt v Nýřanech, na adrese trvalého pobytu nebydlíte, ale bydlíte v Nýřanech v jiné nemovitosti, ve které není přihlášena žádná osoba k trvalému pobytu, na nádobu na komunální odpad rovněž nemáte v "prázdné" nemovitosti nárok. Byla-li Vám k nemovitosti s trvalým pobytem vydána biopopelnice, nemáte v "prázdné" nemovitosti nárok ani na ni.
 • Pokud nemáte trvalý pobyt v Nýřanech, nemáte nárok na žádnou samostatnou nádobu (biopopelnici ani na komunální odpad). 

 

Přílohy

Objednávka svozu nad rámec_2023.docx

Objednávka svozu nad rámec_2023.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 49,73 kB

Objednávka svozu nad rámec_2023.docx

Objednávka svozu nad rámec_2023.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 49,73 kB

Ceník svozů komunálního odpadu 2023.pdf

Ceník svozů komunálního odpadu 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 576,05 kB
Datum vložení: 12. 1. 2023 7:32
Datum poslední aktualizace: 12. 1. 2023 14:21
Autor: Ing. Pavlína Caisová

Mobilní aplikace V obraze

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální služby

Sociální služby

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky