Nýřany - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

 

Občané

V Nýřanech vyhrála výběrové řízení stávající svozová společnost: firma EKO-SEPAR s.r.o., všem domácnostem zůstanou stávající nádoby, které byly v majetku této firmy.

 

Frekvence svozu

Standardní frekvence svozu popelnic na komunální odpad je 1x za 14 dnů pro rodinné domy, ve kterých je trvale hlášena alespoň jedna osoba. Svozovým dnem je úterý v sudém týdnu.

Svozy kontejnerů na komunální odpad (sídliště a bytové domy) jsou řešeny individuálně dle objednávky města.
 

Velikost nádoby

 • nádoba 120 l:
  U nemovitosti, kde je trvale hlášena alespoň jedna osoba.
 • nádoba 240 l:
  Domácnost, v níž je trvale hlášeno 5 a více osob. O výměnu nádoby za větší si domácnost s 5 a více osobami musí zažádat, a to na telefonním čísle 377 832 302, případně emailem: mistostarosta@mesto-nyrany.cz.
 • bez nároku na nádobu:
  U nemovitosti, ve které není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu. nárok na nádobu nezvniká. Poplatníci mohou využívat kontejner na komunální odpad umístěný ve dvoře městského úřadu.


Jednorázové svozy

Od roku 2023 jsme nově zavedli jednorázové svozy. Cena jednoho svozu je 150,00 Kč/popelnice 120 l. Na Městském úřadu Nýřany si zakoupíte kupóny, ty následně vylepíte na  nádobu, kterou v den svozu umístíte na svozové místo. Kupón je jednorázový, svozová firma jej po výsypu z nádoby odebere.  
 

Fyzické a právnické osoby podnikající

Fyzické a právnické osoby podnikající na území města Nýřany jsou ze zákona o odpadech povinni nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech, tudíž jsou povinni mít navázán smluvní vztah se svozovou firmou zajišťující likvidaci odpadu.

 

Svozové dny 

Svozový den pro popelnice:

 • úterý (u 14-denních svozů sudý týden, u měsíčních svozů poslední úterý v měsíci)

Svozový den pro kontejnery:

 • úterý a pátek

Svozové dny se nemění, ani když připadnou na státní svátek. 

Kalendář svozů firmy EKOSEPAR pro rok 2023 naleznete zde (21.94 kB).
 

Svozová technika firmy EKO-SEPAR


zpět