Komise

Komise

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Komise pro volební období 2018 - 2022

Rada města dle § 102 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a §78 odst. 1 zák.č. 254/2001 Sb., vodní zákon zřídila dne 29. 10. 2018 tyto komise:

 

Bytová komise

předseda: Jiří Cink (KSČM, člen KSČM)
členové:

 

Komise výstavby a životního prostředí

předseda: Petr Pinker (SNK Nýřany 2018, BEZPP)
členové:

 

Komise pro školství, sport a kulturu

předseda: Jaroslav Janeček (SNK Nýřany 2018, BEZPP)
členové:

 

Povodňová komise města Nýřany

přeseda: Ing. Jiří Davídek (SNK Nýřany 2018, BEZPP)
členové:

 

Komise pro otevírání obálek
Hodnotící komise dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Pětičlenné složení komise dle rozhodnutí rady města dne 27. 11. 2017:
 


Při nepřítomnosti některého člena komise jmenuje starosta města náhradníka z řad vedoucích odborů MěÚ Nýřany.

 


 

zpět

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK