Elektronická komunikace

Elektronická komunikace

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Elektronická komunikace

Elektronickou komunikaci s orgány veřejné moci upravují zejména tyto právní předpisy:


Pro elektronickou komunikaci s Městským úřadem Nýřany je možné použít následující prostředky:


Datová schránka

Informační systém datových schránek byl spuštěn dne 1. 11. 2009. Pomocí datových schránek je možné zasílat dokumenty v elektronické podobě orgánům veřejné moci a také je takto od nich přijímat.

Tento způsob komunikace (prostřednictvím datových schránek) nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě, protože zákon o datových schránkách zrovnoprávňuje papírovou a elektronickou verzi zasílaného dokumentu. Orgánům veřejné moci a právnickým osobám jsou datové schránky zřízeny automaticky, všem ostatním na základě jejich žádosti.

Město Nýřany má zřízenu jednu datovou schránku, do které je možné zasílat písmenosti pro město i pro městský úřad. 
Identifikátor datové schránky je:   8hrbtcq

Podrobnosti o možnosti zřízení datové schránky naleznete zde.
Bližší informace o systému datových schránek naleznete zde.
 


Elektronická podatelna

Adresy elektronické podatelny: 

Obě adresy jsou rovnocenné a je možné použít kteroukoliv z nich.
Podrobnosti naleznete zde.

Upozornění: 

Ostatní e-mailové adresy odborů Městského úřadu Nýřany a jednotlivých pracovníků Městského úřadu Nýřany nejsou adresami elektronické podatelny. Elektronické zprávy zaslané na tyto e-mailové adresy nejsou podáním ve smyslu ustanovení § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a nejsou evidovány spisovou službou Městského úřadu Nýřany. 

Povinné náležitosti podání v elektronické podobě

Aby zpráva zaslaná e-mailem na adresu elektronické podatelny měla charakter podání ve smyslu správního řádu, musí splnit požadavky stanovené ustanovením § 37 správního řádu. 

Podání učiněné v elektronické podobě (s výjimkou podání prostřednictvím datové schránky):


Seznam elektronických formátů akceptovaných Městským úřadem Nýřany

  

 

 

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK