Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Dražební vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Informace o řízeních zahajovaných dle zákona č. 114/1992 Sb. a zákona č. 254/2001 Sb.

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Oznámení

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Prodej nebo pronájem majetku

Veřejné vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na MK a veř.přístupných účelových komunikacích v obci Úlice 20.02.2020 09.03.2020
Veřejná vyhláška - oznámení o podaném odvolání a výzva k podání vyjádření "Výstavba infrastruktury Vejprnice-Pod Hájíčkem" 20.02.2020 09.03.2020
Veřejná vyhláška - OV-Liš /3843Bl20I9 19.02.2020 06.03.2020
Veřejná vyhláška - OV-Vol/4830/2020 18.02.2020 05.03.2020
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na PK k.ú. Horní Bříza 14.02.2020 02.03.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II., III. třídy, místních a veřejných účelových komunikacích na území obvodu ORP Nýřany 11.02.2020 27.02.2020
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost "Kanalizace a ČOV Kaceřov" 10.02.2020 26.02.2020
Veřejná vyhláška - OV-Mrá/33166/2019 04.02.2020 20.02.2020
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného územ. a staveb. řízení studna k.ú. Blažim u Bezdružic 04.02.2020 20.02.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení zahájení společného řízení „Vrtaná studna pro zásobování vodou“ a „Domovní čistírna na p. č. 250/25 k. ú. Tatiná“ 22.01.2020 24.02.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 12.12.2019 31.12.2022
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 02.09.2019 31.12.2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona KŮROVEC 03.04.2019 31.12.2022

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Výběrová řízení

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK