Město Nýřany
Oficiální stránky
Město Nýřany

Formuláře a žádosti

Formuláře a žádosti týkající se města Nýřany naleznete v sekci MĚSTO - odkaz zde.

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

Žádost - návrh odnětí ze zpf.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 112,48 kB
Staženo: 2,910×
Vloženo: 7. 9. 2016

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu

1364370955_sb_odrrzadostomezinarodnirp.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 669,41 kB
Staženo: 1,699×
Vloženo: 19. 12. 2013

Oznámení o vzniku souvislé holiny nad 0,20 ha v důsledku nahodilé těžby

1363853074_sb_ozploznameniovznikuholiny.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 169,91 kB
Staženo: 1,371×
Vloženo: 17. 12. 2013

Žádost o stavební povolení (silniční hospodářství)

1365496589_sb_odshzadoststavebnipovoleni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 259,32 kB
Staženo: 1,202×
Vloženo: 12. 2. 2014

Žádost o povolení komunikačního připojení pozemních komunikací nebo sjezdu k nemovitosti

1364371579_sb_odshzadostkomunikpripojsjezd.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 199,29 kB
Staženo: 1,128×
Vloženo: 19. 12. 2013

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice/silničního pozemku

1364371084_sb_odshzadostzvluzivanisilnice.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 160,23 kB
Staženo: 1,123×
Vloženo: 19. 12. 2013

Žádost o souhlas s umístěním stavby na lesním pozemku a do 50 m od hranice lesa

1363852280_sb_ozplumistenistavbynalesnimpozemku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 135,11 kB
Staženo: 1,030×
Vloženo: 17. 12. 2013

Žádost o vydání koordinovaného stanoviska

Žádost o koordinované stanovisko.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,07 MB
Staženo: 1,025×
Vloženo: 15. 5. 2019

Žádost o povolení mýtní těžby úmyslné v lesních porostech mladších 80 let

1363852043_sb_ozplzadostomytnitezbu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 161,34 kB
Staženo: 970×
Vloženo: 17. 12. 2013

Návrh na ustanovení myslivecké stráže + evidenční list

1363786381_sb_ozpmustanovenimyslistrazevide.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 247,62 kB
Staženo: 948×
Vloženo: 17. 12. 2013

Žádost o závazné stanovisko k zásadu do významného krajinného prvku

1363854223_sb_ozphzasahdovkp.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 120,4 kB
Staženo: 938×
Vloženo: 17. 12. 2013

Žádost o stanovení úpravy provozu

Žádost o stanovení úpravy provozu (dle § 77).doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 32 kB
Staženo: 854×
Vloženo: 17. 5. 2016

Oznámení o chystaném kácení dřevin rostoucích mimo les

1363853418_sb_ozphkacenidrevinmimoles.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 154,85 kB
Staženo: 829×
Vloženo: 17. 12. 2013

Ohlášení stavby/stavebních úprav/změny stavby před dokončením (silniční hospodářství)

1364391382_sb_odshohlasenistavbyzmeny.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 230,84 kB
Staženo: 818×
Vloženo: 12. 2. 2014

Žádost o rozhodnutí o odnětí (nebo omezení využívání) pozemku k plnění funkcí lesa

1363851756_sb_ozplzadostodnetifcelesa.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 187,82 kB
Staženo: 799×
Vloženo: 17. 12. 2013

Žádost o vydání rybářského lístku

1363781759_sb_rybarskylistek.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,52 MB
Staženo: 780×
Vloženo: 17. 12. 2013

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

1363853604_sb_ozphpovolenikacenidrevinmimoles.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 149,55 kB
Staženo: 746×
Vloženo: 17. 12. 2013

Prohlášení stavebníka k ohlášení dokončení stavby

prohlaseni-stavebnika-k-ohlaseni-dokonceni-stavby_3885.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 261 kB
Staženo: 715×
Vloženo: 4. 3. 2020

Žádost o závazné stanovisko-stavby či úpravy v památkové zóně nebo ochranném pásmu

oÚp-žádost o závazné stanovisko-stavby či úpravy v památkové zóně nebo ochranném pásmu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 221,05 kB
Staženo: 700×
Vloženo: 22. 8. 2017

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 139,74 kB
Staženo: 697×
Vloženo: 15. 4. 2019

Žádost o souhlas ke stanovení úpravy provozu na účelové PK

1364371333_sb_odshzadostupravaprovozuucelovapk.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 169,6 kB
Staženo: 673×
Vloženo: 19. 12. 2013

Žádost o souhlas k umístění stavby nebo jiné činnosti-změna krajinného rázu

1363854945_sb_ozphumistenistavbyzmenakr.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 127,98 kB
Staženo: 664×
Vloženo: 17. 12. 2013

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (silniční hospodářství)

1365496479_sb_odshzadostkolaudacnisouhlas.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 332,79 kB
Staženo: 590×
Vloženo: 12. 2. 2014

Žádost o závazné stanovisko k obnově kulturní památky

oÚp-žádost o závazné stanovisko k obnově kulturní památky.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 243,04 kB
Staženo: 556×
Vloženo: 22. 8. 2017

Žádost o povolení uzavírky provozu na silnici II. nebo III. třídy

1364371215_sb_odshzadostuzavirkaiiaiiitrida.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 242,92 kB
Staženo: 555×
Vloženo: 19. 12. 2013

Oznámení o ukončení výkonu funkce mysliveckého hospodáře

1363851437_sb_ozpmukoncenimyslivhosp.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 121,27 kB
Staženo: 554×
Vloženo: 17. 12. 2013

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 646,13 kB
Staženo: 551×
Vloženo: 5. 2. 2019

Žádost o prodloužení lhůty pro zalesnění holin

1363853297_sb_ozpllhutazalesneniholin.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 154,66 kB
Staženo: 540×
Vloženo: 17. 12. 2013

Žádost o rozhodnutí v pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa

1363852669_sb_ozplrozhodnutivpochybnostech.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 133,64 kB
Staženo: 539×
Vloženo: 17. 12. 2013

příloha 12 - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

OV 12-zadost o vydani kolaudacniho souhlasu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,08 MB
Staženo: 518×
Vloženo: 26. 6. 2018

Žádost o souhlas s dělením lesního pozemku, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha

1363852546_sb_ozplsouhlasdelenilesnihopozemku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 178,33 kB
Staženo: 508×
Vloženo: 17. 12. 2013

Žádost o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa

1363852783_sb_ozplprohlasenipozemekfcelesa.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 603,85 kB
Staženo: 495×
Vloženo: 17. 12. 2013

Oznámení o provedeném kácení dřevin rostoucích mimo les

1363853729_sb_ozphoznamenikacenidrevinmimoles.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 156,89 kB
Staženo: 490×
Vloženo: 17. 12. 2013

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice (dle § 25).doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 46,5 kB
Staženo: 483×
Vloženo: 17. 5. 2016

příloha 08 - Ohlášení stavby

OV 8-ohlaseni stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 931,73 kB
Staženo: 482×
Vloženo: 26. 6. 2018

Žádost o závazné stanovisko k restaurování kulturní památky

oÚp-žádost o závazné stanovisko k restaurování kulturní památky.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 266,68 kB
Staženo: 469×
Vloženo: 22. 8. 2017

Žádost o vydání společného povolení

Žádost o vydání společného povolení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,33 MB
Staženo: 467×
Vloženo: 18. 10. 2018

Návrh na ustanovení/odvolání mysliveckého hospodáře

1363786483_sb_ozpmustanovodvolmyslhosp.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 81,28 kB
Staženo: 460×
Vloženo: 17. 12. 2013

příloha 07 - Oznámení záměru

OV 7-oznameni zameru.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 871,89 kB
Staženo: 455×
Vloženo: 26. 6. 2018

Žádost o povolení předčasného užívání stavby (silniční hospodářství)

1365496546_sb_odshzadostpredcasneuzivani.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 335,16 kB
Staženo: 433×
Vloženo: 12. 2. 2014

Žádost o prodloužení lhůty pro zajištění holin

1363853183_sb_ozpllhutaprodlouzeniholin.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 156,89 kB
Staženo: 429×
Vloženo: 17. 12. 2013

Žádost o povolení uzavírky silnice

Žádost o povolení uzavírky silnice (dle § 24).doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 20,33 kB
Staženo: 403×
Vloženo: 17. 5. 2016

Žádost o stavební povolení k vodním dílům

Žádost o stavební povolení k vodním dílům.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,84 MB
Staženo: 394×
Vloženo: 10. 10. 2018

příloha 09 - Žádost o stavební povolení

OV 9-zadost o stavebni povoleni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 920,7 kB
Staženo: 380×
Vloženo: 26. 6. 2018

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 667,14 kB
Staženo: 380×
Vloženo: 15. 4. 2019

Žádost o povolení zřízení, změny nebo zrušení komunikačního připojení PK

Žádost o povolení zřízení, změny nebo zrušení komunikačního připojení pk (dle § 10).doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 33 kB
Staženo: 379×
Vloženo: 17. 5. 2016

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro jednotlivce a o stavební povolení ke studni

Žádost o povolení k odběru podzem. vod pro jednotliv. osoby a o stavební povolení ke studni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,79 MB
Staženo: 374×
Vloženo: 10. 10. 2018

příloha 06 - Žádost o vydání společného povolení

OV 6-zadost o vydani spolecneho povoleni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,13 MB
Staženo: 371×
Vloženo: 26. 6. 2018

příloha 16 - Společné oznámení záměru

OV 16-spolecne oznameni zameru.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,04 MB
Staženo: 358×
Vloženo: 26. 6. 2018

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení a zápis zániku vozidla

Žádost o vyřazení silničního vozidla z registrace nebo ukončení vyřazení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 647,86 kB
Staženo: 350×
Vloženo: 5. 2. 2019

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,78 MB
Staženo: 348×
Vloženo: 10. 10. 2018

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,35 MB
Staženo: 342×
Vloženo: 10. 10. 2018

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,06 MB
Staženo: 323×
Vloženo: 10. 10. 2018

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 706,99 kB
Staženo: 314×
Vloženo: 5. 2. 2019

příloha 01 - Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

příloha 1 - Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 994,35 kB
Staženo: 297×
Vloženo: 26. 6. 2018

Žádost o stavební povolení k DČOV, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzem. vod pro jednotlivce

Žádost o stavební povolení k DČOV, studni nebo vodnímu dílu potřebnému k odběru podzem. vod pro jednotlice.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,07 MB
Staženo: 293×
Vloženo: 10. 10. 2018

Žádost o vyjádření

Žádost o vyjádření.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 669,71 kB
Staženo: 293×
Vloženo: 10. 10. 2018

příloha 04 - Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

OV 4-zadost o vydani rozhodnuti o deleni-scelovani pozemku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 848,05 kB
Staženo: 286×
Vloženo: 26. 6. 2018

příloha 02 - Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

OV 2-zadost o vydani rozhodnuti o zmene vyuziti uzemi.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 983,85 kB
Staženo: 284×
Vloženo: 26. 6. 2018

příloha 14 - Oznámení změny v užívání stavby

OV 14-oznameni zmeny v uzivani stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1022,29 kB
Staženo: 273×
Vloženo: 26. 6. 2018

Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení

Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,8 MB
Staženo: 269×
Vloženo: 10. 10. 2018

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 646,13 kB
Staženo: 266×
Vloženo: 5. 2. 2019

Žádost o vydání nového technického průkazu vozidla a nového osvědčení o registraci

Žádost o vydání nového technického průkazu silničního vozidla a nového osvědčení o registraci.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 651,36 kB
Staženo: 257×
Vloženo: 5. 2. 2019

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,81 MB
Staženo: 249×
Vloženo: 10. 10. 2018

příloha 13 - Žádost o povolení předčasného užívání stavby

OV 13-zadost o povoleni predcasneho uzivani stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 960,78 kB
Staženo: 236×
Vloženo: 26. 6. 2018

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro jednotlivce

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro jednotlivé osoby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,67 MB
Staženo: 235×
Vloženo: 10. 10. 2018

Žádost o vydání povolení k umístění herního prostoru

Formulář ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ POVOLENÍ K UMÍSTĚNÍ HERNÍHO PROSTORU.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 70,16 kB
Staženo: 232×
Vloženo: 19. 9. 2017

příloha 15 - Ohlášení odstranění

OV 15-ohlaseni odstraneni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 896,49 kB
Staženo: 215×
Vloženo: 26. 6. 2018

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro jednotlivce a o stavební povolení k DČOV

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro jednotlivce a o stavevbní povolení k DČOV.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,37 MB
Staženo: 213×
Vloženo: 10. 10. 2018

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace

OV_zvlastni uzivani komunikace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 310,21 kB
Staženo: 211×
Vloženo: 20. 7. 2018

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 714,48 kB
Staženo: 200×
Vloženo: 5. 2. 2019

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohosp. úprav

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohosp. úprav.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,5 MB
Staženo: 199×
Vloženo: 10. 10. 2018

příloha 03 - Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu na území

OV 3-zadost o vydani rozhodnuti o zmene vlivu uzivani stavby na uzemi.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,3 MB
Staženo: 198×
Vloženo: 26. 6. 2018

Žádost o povolení k některým činnostem

Žádost o povolení k některým činnostem.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,66 MB
Staženo: 197×
Vloženo: 10. 10. 2018

příloha 05 - Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

OV 5-zadost o vydani rozhodnuti o ochrannem pasmu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 917,93 kB
Staženo: 192×
Vloženo: 26. 6. 2018

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,16 MB
Staženo: 191×
Vloženo: 10. 10. 2018

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro jednotlivce

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro jednotlivé osoby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,52 MB
Staženo: 186×
Vloženo: 10. 10. 2018

Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod

Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,29 MB
Staženo: 185×
Vloženo: 11. 10. 2018

Žádost o udělení souhlasu

Žádost o udělení souhlasu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 187,72 kB
Staženo: 182×
Vloženo: 9. 1. 2020

Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla

Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla .pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2 MB
Staženo: 176×
Vloženo: 11. 10. 2018

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro jednotlivce a o stavební povolení k DČOV

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro jednotlivce a o stavební povolení k DČOV.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,21 MB
Staženo: 176×
Vloženo: 10. 10. 2018

Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,56 MB
Staženo: 175×
Vloženo: 10. 10. 2018

Žádost o vydání nového technického průkazu vozidla a nového osvědčení o registraci

Žádost o vydání nového technického průkazu vozidla.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 651,36 kB
Staženo: 174×
Vloženo: 5. 2. 2019

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,32 MB
Staženo: 172×
Vloženo: 11. 10. 2018

Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek

Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,65 MB
Staženo: 167×
Vloženo: 11. 10. 2018

Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních

Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,08 MB
Staženo: 166×
Vloženo: 11. 10. 2018

Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje

Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,1 MB
Staženo: 165×
Vloženo: 10. 10. 2018

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod se zvlášť nebezpečnou závadnou látkou do kanalizace

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod se zvlášť nebezpečnou závadnou látkou do kanalizace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,1 MB
Staženo: 165×
Vloženo: 10. 10. 2018

Ohlášení dokončení stavby

Ohlášení dokončení stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 33 kB
Staženo: 162×
Vloženo: 4. 3. 2020

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 648,75 kB
Staženo: 150×
Vloženo: 5. 2. 2019

Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel

Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 627,88 kB
Staženo: 144×
Vloženo: 5. 2. 2019

Poplatek z pobytu - ohlašovací povinnost

Poplatek z pobytu 2020 - ohlášení.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 46,5 kB
Staženo: 72×
Vloženo: 24. 1. 2020

Poplatek ze vstupného - ohlašovací povinnost

Poplatek ze vstupného 2020 - ohlášení.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 46,5 kB
Staženo: 59×
Vloženo: 24. 1. 2020

Poplatek z pobytu - vyúčtování poplatku

Poplatek z pobytu 2020 - vyúčtování poplatku.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 41 kB
Staženo: 58×
Vloženo: 24. 1. 2020

Poplatek ze vstupného - vyúčtování poplatku

Poplatek ze vstupného 2020 - vyúčtování.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 42 kB
Staženo: 57×
Vloženo: 24. 1. 2020

Mobilní aplikace V obraze

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální služby

Sociální služby

Aktuální počasí

Počasí dnes:

5. 3. 2021

oblacnosdestem

Bude polojasno až oblačno, od SZ postupně místy přeháňky, od 1000m srážky sněhové. Denní teploty 8 až 12°C. Noční teploty 3 až -1°C.