Město Nýřany
Oficiální stránky
Město Nýřany

Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Farní sbor Českobratské církve evangelické Plzeň - západ

Kazatelská stanice Nýřany


Kontakty:

 • Farář: Mgr. Luděk Korpa
 • Mobil: 739 209 260
 • E-mail: Chlodovek@seznam.cz
 • Kancelář Plzeň: úterý, čtvrtek 9:00 – 12:00
 • Kurátorka: PhDr. Jiří Stočes Ph.D., email: ji100ces@seznam.cz, mobil: 732 888 121
 • Místokurátor: Mgr. Marcela Petričková, email: mapetri@seznam.cz, mobil: 606 780 209
 • Adresa farního sboru: Němejcova 2, 301 00 Plzeň
 • Web sboru: https://plzen-zapadni-sbor.cz
 • E-mail: plzen-zapad@evangnet.cz
 • IČO: 45 333 700, nejsme plátci DPH
 • Bankovní spojení: 0722357319/0800


Adresa působení kazatelské stanice:

Dr. Pavla Klementa 1057, Nýřany - prostory Českého svazu chovatelů

Kazatelská stanice NýřanyMapa umístění

                                                                                                                                             

 


Pravidelný program v kazatelské stanici:

 • Bohoslužby - neděle 9:30 hodin dle rozpisu na webu stanice
 • Informace o dalším programu během roku, např. koncertech, literární čajovně, akcích v adventním a vánočním čase a jiné najdete na https://ccenyrany.cz

 


Nýřanská kazatelská stanice

Kazatelská stanice je součástí Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Plzni – západ. Její historie se píše od roku 1922, kdy byla založena. V současné době, po několika letech přerušení činnosti, se život do stanice vrátil a to od první adventní neděle roku 2017.                               

Výpomocný kazatel sboruBohoslužby jsou zde konány v neděli v dopoledních hodinách za doprovodu kytary nebo  kláves v podání tradičně i moderně pojatých křesťanských písní. Obvykle jednou měsíčně je vysluhována svatá večeře Páně.

Během měsíce se ve stanici konají další duchovní  setkávání,  která nabízejí čtení a zamyšlení se nad biblickými texty a  různými tématy. Cyklus Literární čajovny je zase zaměřený na prezentaci zajímavých knih s možností posezení v příjemném prostředí u čaje a malého občerstvení.

KoncertKoncerty a jiné akce během roku  jsou obohacením nejen pro účastníky těchto setkávání, ale jsou určené i pro širokou veřejnost. Některé z těchto aktivit byly v minulosti spojené s beneficí, kterou bylo možné podpořit činnost Hospice svatého Lazara v Plzni nebo výstavbu Denního stacionáře Kristián pro seniory v Přešticích.

Betlémské světloV adventním období je zde rozdáváno Betlémské světlo, které se stalo tradičním symbolem Vánoc v mnoha rodinách. V tomto čase bývá vystaven pro malé i velké také betlém a místo se stalo zároveň příležitostí k sousedskému setkávání a přátelskému posezení. Na Štědrý den je adventní čas ukončen Půlnoční bohoslužbou, kterou vstoupíme do času vánočního.

Praktickými i duchovními činnostmi je ve stanici sborem pověřen správce a zároveň výpomocný kazatel. Zázemím pro všechna tato setkávání se staly prostory Českého svazu chovatelů v Nýřanech.                

Více na https://ccenyrany.cz                                                                                                                                                   


Farní sbor Českobratrské církve evangelické Plzeň – západ

Plzeň - Západní sbor - kostelZápadní sbor v Plzni je součástí Českobratrské církve evangelické a spadá do oblasti Západočeského seniorátu, který je tvořen sbory ve třech krajích – Karlovarském, Plzeňském a Ústeckém. Součástí Západočeského seniorátu je i Diakonie – středisko Západ. Sbor má kazatelskou stanici v Nýřanech a v současné době administruje také Farní sbor ČCE v Merklíně.

Pro svůj bohoslužebný život má k dispozici Husův chrám, který byl vystaven v roce 1925 a sborový činžovní dům, kde jsou pronajímány byty, prostory k podnikání a k setkávání jiných církví.

Farář sboru Luděk KorpaBěhem celého roku zde probíhá bohatý duchovní, kulturní a společenský život. Sbor má svého faráře a o organizaci a chodem sboru je pověřeno staršovstvo. V dopoledních hodinách jsou pravidelně pořádány bohoslužby, doprovázené tradiční varhanní hudbou i současnou křesťanskou hudbou v podání sborového Big bandu. Během bohoslužeb je připravován také program pro děti.  Každou první neděli v měsíci je vysluhována svatá večeře Páně a třetí neděli v měsíci je tzv. Rodinná bohoslužba zaměřená na děti a mladé lidi.

Konají se zde také tradiční hudební nešpory - večerní duchovní slovo provázené hudbou všech epoch v různých nástrojových uskupeních, varhanami a samozřejmě místními i hostujícími pěveckými sbory. Místní pěvecký sbor je tvořen jak členy sboru, tak i lidmi mimo něj se zájmem o duchovní hudbu. Scházejí se k pravidelným zkouškám.

Biblické hodiny jsou určené všem generacím a je na nich možnost bližšího seznámení se s Písmem svatým a jeho poselstvím. Během roku se konají nejrůznější přednášky a besedy, jsou zváni hosté z různých oblastí života - vědci, lékaři, politici, architekti, historici a podobně. Ve sboru působí také Dámský klub, kde se scházejí ženy a dívky ke společnému sdílení, povzbuzení i různé tvůrčí činnosti.

Skautský dětský oddíl KavalířiVznikl zde rovněž skautský dětský oddíl Kavalíři, složený z dětí ze sboru a jejich přátel. Klub je členem skautského ekumenického střediska Ichtis. Na schůzkách se děti mají možnost seznámit se zásadami skautingu založeném na křesťanských principech. Součástí setkání jsou i různé výlety, hry, vyrábění a sdílení se.

Několikrát do roka sbor pořádá také výlety do přírody a víkendové pobyty rodičů s dětmi.

Galerie u JižníhoKulturním počinem Západního sboru ČCE v Plzni je Galerie u Jižního, která je podporována z Diakonických a rozvojových projektů Českobratrské církve evangelické. Západní sbor poskytuje prostory svého kostela širokému okruhu umělců. Preferovány jsou výstavy s duchovním obsahem.      

Benefiční koncertProstory kostela jsou také poskytovány k pronájmům, je zde tradice absolventských koncertů studentů hudby a v adventním a vánočním čase zde vystupuje celá řada hudebních  těles a souborů. Sbor podporuje činnost Hospice svatého Lazara.

Více na https://plzen-zapadni-sbor.cz     

 


Českobratrská církev evangelická v ČR

Synodní senior Pavel PokornýČeskobratrská církev evangelická v současné době je druhou největší církví v České republice, nejpočetnější protestantskou církví. Za základ víry a života považuje Bibli. Navazuje na tradici české reformace, husitského hnutí i Jednotu bratrskou. Vznikla v roce 1918 spojením dvou evangelických církví, povolených Tolerančním patentem roku 1781.

Nejvyšším správním orgánem je šestičlenná synodní rada složená z duchovních i laiků. Nejvyšším shromážděním je synod, který zasedá jednou ročně. K farářské službě pověřuje církev muže i ženy. Vedle bohoslužebného života farních sborů, náboženské výchovy a církevního školství se zaměřuje na služby sociální péče a duchovenskou činnost v nemocnicích, armádě, nápravných zařízeních či uprchlických táborech.

Ke 31. 12. 2018 měla Českobratrská církev evangelická 69 715 členů, 251 farních sborů  ve 14 seniorátech, 215 kazatelů (154 mužů a 61 žen) a 20 pastoračních pracovníků (2 muže a 18 žen).

Více na https://e-cirkev.cz

 


zpět

 

Mobilní aplikace V obraze

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální služby

Sociální služby

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky