Město Nýřany
Oficiální stránky
Město Nýřany

Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Farní sbor Českobratské církve evangelické Plzeň - západ

Kazatelská stanice Nýřany


Kontakty:

 • Farář: FarářOndřej Pellar
 • Mobil: 604 893 248
 • E-mail: o.pellar@gmail.com
 • Kancelář Plzeň: dočasně pouze po domluvě
 • Kurátor: PhDr. Jiří Stočes Ph.D., email: ji100ces@seznam.cz, mobil: 732 888 121
 • Místokurátorka: Mgr. Marcela Petričková, email: mapetri@seznam.cz, mobil: 606 780 209
 • Adresa farního sboru: Němejcova 1722/2, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí
 • Web sboru: https://plzen-zapadni-sbor.cz
 • E-mail: plzen-zapad@evangnet.cz
 • IČO: 453 33 700, nejsme plátci DPH
 • Bankovní spojení: 1925019250/0600
 • IBAN: cz64 0600 0000 0019 2501 9250


Místo působení kazatelské stanice:

Tlučná - kaple sv. Petra, Pod Krimichem a prostory pobočky YMCA Plzeň - Sluníčko Tlučná, Tlučenská kolonie 895 (do června 2023 prostory Českého svazu chovatelů v Nýřanech)                                                                                                                     

KapleYMCA

 

 

 

 


Pravidelný program v kazatelské stanici:

 • Bohoslužby - neděle 9:30 hodin v kapli sv. Petra v Tlučné dle rozpisu na webu stanice
 • Informace o dalším programu během roku, např. biblických hodinách, koncertech, Noci kostelů a jiné najdete na https://ccenyrany.cz

 


Nýřanská kazatelská stanice

Kazatelská stanice je součástí Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Plzni – západního sboru. Její historie se píše od roku 1922, kdy byla založena. Po několika letech přerušení činnosti se život do stanice vrátil, a to od první adventní neděle roku 2017. Do června 2023 nalezla zázemí v budově Města Nýřany, jíž má dlouhodobě ve výpůjčce Český svaz chovatelů v Nýřanech. 

Od září sPrvní bohoslužba v kaplie činnost stanice přenesla do nových prostor v Tlučné. V současné době se ve spolupráci s křesťanskou organizací YMCA Plzeň - Sluníčko Tlučná konají bohoslužby v kapli sv. Petra v neděli v dopoledních hodinách dle rozpisu na webu stanice. Bohoslužby jsou za doprovodu kytary nebo kláves v podání tradičně i moderně pojatých křesťanských písní. Obvykle jednou měsíčně je vysluhována svatá Večeře Páně.

Ve SluníčkuBěhem měsíce se ve stanici konají další duchovní  setkávání,  která nabízejí čtení a zamyšlení se nad biblickými texty a  různými tématy, osobní rozhovory, sdílení se, a to v prostorách YMCY - ve Sluníčku.

 

KoncertVýletKoncerty, výstavy a jiné akce během roku  jsou určeny nejen pro veřejnost, ale jsou obohacením i pro členy sboru. Některé z těchto aktivit byly v minulosti spojené s beneficí, kterou bylo možné podpořit činnost Hospice svatého Lazara v Plzni nebo výstavbu Denního stacionáře Kristián pro seniory v Přešticích.

Noc kostelůV Nýřanech jsme v minulých letech podpořili Noc kostelů, do které se zapojila Římskokatolická farnost. Nyní se již v rámci této tradiční akce zpřístupní také tlučenská kaple, kde ČCE s YMCOU spolupracuje při zajišťování bohoslužeb a jiných akcí.

VýstavaVýstava akademického malíře Jana Kutry v prostorách chovatelů.

Betlémské světloV adventním období bylo v Nýřanech rozdáváno Betlémské světlo, které se stalo tradičním symbolem Vánoc v mnoha rodinách a pro malé i velké zde byl vystaven betlém. Nyní v kapli zajišťuje světýlko Junák Tlučná a betlém je možné vidět tam. Na Štědrý den je adventní čas ukončen půlnoční bohoslužbou, kterou vstupujeme do času vánočního.

Tři královéV novém roce je společně s YMCOU podporována i Tříkrálová sbírka, a to venkovní hrou pro děti a mini koncertem v kapličce.

Praktickými i duchovními činnostmi je ve stanici sborem pověřen správce a výpomocný kazatel ČCE.  

Více na https://ccenyrany.cz                                                                                                                                                   


Farní sbor Českobratrské církve evangelické Plzeň – západ

Plzeň - Západní sbor - kostelZápadní sbor v Plzni je součástí Českobratrské církve evangelické a spadá do oblasti Západočeského seniorátu, který je tvořen sbory ve třech krajích – Karlovarském, Plzeňském a Ústeckém. Součástí Západočeského seniorátu je i Diakonie – středisko Západ. Sbor má kazatelskou stanici v Nýřanech, v současné době splupracuje  s křesťanskou organizací YMCA v Tlučné.

Pro svůj bohoslužebný život má k dispozici Husův chrám, který byl vystaven v roce 1925 a sborový činžovní dům, kde jsou pronajímány byty a prostory k podnikání . V současnosti je sál v přízemí využíván tanečním studiem.

Farář sboru Luděk KorpaBěhem celého roku zde probíhá bohatý duchovní, kulturní a společenský život. Sbor má svého faráře a organizací a chodem sboru je pověřeno staršovstvo. V dopoledních hodinách jsou pravidelně pořádány bohoslužby, doprovázené tradiční varhanní hudbou i současnou křesťanskou hudbou v podání sborového Big bandu. Během bohoslužeb je připravován také program pro děti.  Každou první neděli v měsíci je vysluhována svatá Večeře Páně a třetí neděli v měsíci je tzv. Rodinná bohoslužba zaměřená na děti a mladé lidi.

Konají se zde také tradiční hudební nešpory - večerní bohoslužby provázené hudbou všech epoch v různých nástrojových uskupeních, varhanami a pěveckými sbory. 

Biblické hodiny jsou určené všem generacím a je na nich možnost bližšího seznámení se s Písmem svatým a jeho poselstvím. Během roku se konají nejrůznější přednášky a besedy, jsou zváni hosté z různých oblastí života - vědci, lékaři, politici, architekti, historici a podobně. 

Několikrát do roka sbor pořádá také výlety do přírody a víkendové pobyty rodičů s dětmi. Značnému zájmu se těší každoroční sborový výlet s poznáváním zajímavých míst u nás i za hranicemi.

Galerie u JižníhoKulturním počinem Západního sboru ČCE v Plzni je Galerie u Jižního, která je podporována z Diakonických a rozvojových projektů Českobratrské církve evangelické. Západní sbor poskytuje prostory svého kostela širokému okruhu umělců. Preferovány jsou výstavy s duchovním obsahem.      

Benefiční koncertProstory kostela jsou také poskytovány k pronájmům, je zde tradice absolventských koncertů studentů hudby a v adventním a vánočním čase zde vystupuje celá řada hudebních  těles a souborů. Sbor podporuje činnost Hospice svatého Lazara.

Více na https://plzen-zapadni-sbor.cz     

 


Českobratrská církev evangelická v ČR

Synodní senior Pavel PokornýČeskobratrská církev evangelická v současné době je druhou největší církví v České republice, nejpočetnější protestantskou církví. Za základ víry a života považuje Bibli. Navazuje na tradici české reformace, husitského hnutí i Jednotu bratrskou. Vznikla v roce 1918 spojením dvou evangelických církví, povolených Tolerančním patentem roku 1781.

Nejvyšším správním orgánem je šestičlenná synodní rada složená z duchovních i laiků. Nejvyšším shromážděním je synod, který zasedá jednou ročně. K farářské službě pověřuje církev muže i ženy. Vedle bohoslužebného života farních sborů, náboženské výchovy a církevního školství se zaměřuje na služby sociální péče a duchovenskou činnost v nemocnicích, armádě, nápravných zařízeních či uprchlických táborech.

Ke 31. 12. 2018 měla Českobratrská církev evangelická 69 715 členů, 251 farních sborů  ve 14 seniorátech, 215 kazatelů (154 mužů a 61 žen) a 20 pastoračních pracovníků (2 muže a 18 žen).

Více na https://e-cirkev.cz

 


zpět

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:152
TÝDEN:152
CELKEM:2829118

Přijímáme platební karty

VISAMARTERCARDBezkontaktní platba

Zákaz podomního prodeje
Zákaz pochůzkového prodeje

Zákaz vstupuPlatí na celém území města Nýřany.  Více zde.

Mobilní aplikace V obraze

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální služby

Sociální služby

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky