Město Nýřany
Oficiální stránky
Město Nýřany

Nýřany za II. světové války

 

Rok 1938, který měl být ve znamení 20. výročí vyhlášení samostatnosti Československé republiky, bohužel byl pro republiku i pro naše město zklamáním. Mezinárodní situace v Evropě se stala nástupem Hitlera k moci velice složitá. Hitlerovské Německo vznášelo řadu požadavků a vystupňovalo nátlak nejen nacionální, ale vyhlašovalo požadavky i na území jiných států, zejména vůči našemu státu, kdy požadovalo odtržení Sudet. Situace se vyhrotila v květnu 1938, kdy u nás byla vyhlášena částečná mobilizace, neboť Německo se již otevřeně připravovalo na přepadení ČSR.

Z Nýřan byly povolány tři oddíly SOS, tj. záložných vojáků, kteří byli uvolněni z pracovního procesu. Tito vojáci se hlásili na četnické stanici, kde byli oblečeni do vojenských uniforem a auty byli odváženi k obsazení ochranných opevnění v pohraničním území. Po mnichovské konferenci musela armáda, četnictvo a policie Sudety opustit a Hitlerova armáda začala Sudety v rozmezí od 1. do 10. října 1938 obsazovat. Většina českého obyvatelstva se musela vystěhovat.

Nýřany byly zabrány dne 10. října 1938, přestože počet Němců zde nedosahoval ani 18 % celkového počtu obyvatel. Nejprve byly Nýřany zabrány k sulkovské trati, později až k trati "U Vily" (železniční přejezd mezi Nýřanami a Tlučnou).

Dobová mapa oddělení pohraničíHranice u přejezdu mezi Nýřanami a Tlučnou - r. 1939Hranice u přejezdu mezi Nýřanami a Tlučnou - r. 1939Celnice - 10. 04. 1939

Při hlavní ulici (dnešní křižovatka ulice Revoluční a Nerudova) stávala budova židovské synagogy. Ne náhodou jí v noci z 9. na 10. listopadu 1938, po začlenění Nýřan do Velkoněmecké Říše, zachvátil ničivý požár a zbylo z ní jen spáleniště. V roce 1939 byla zcela odstraněna. Dnes je na jejím místě malý parčík.

Vypálená židovská synagoga - r. 1938Návštěva Konrada Henleina v Nýřanech dne 31. května 1939Nýřany udělují dne 31. května 1939 Konradu Henleinovi čestné občanstvíVznik hranice u přejezdu mezi Nýřanami a Tlučnou - r. 1939

Dne 31. 5. 1939 navštívil Nýřany Konrad Henlein. U příležitosti této návštěvy mu bylo uděleno čestné občanství. Toto čestné občanství bylo zrušeno usnesením č. VIII zastupitelstva města Nýřany dne 25. 3. 1992.

Po zabrání Nýřan hitlerovskou armádou se řada českých rodin musela vystěhovat, některé dokonce do 24 hodin. Pro přechod hranice bylo zapotřebí tzv. "grenzscheinů", ty museli mít i dělníci, kteří za prací dojížděli denně do Plzně. Léta od r. 1938 do osvobození v r. 1945 byla spojena s naprostým ponižováním českého občanstva. Byly uzavřeny české školy, české děti musely chodit do školy německé, ať již německy uměly či nikoliv. 

Pohlednice Nýřan z doby okupacePohlednice sokolovny (Parteihaus) z doby okupace

Na jaře 1945 vstupuje válečné dění do závěrečných etap. Již je jistá porážka Německa, nacité tedy provádějí přesuny válečných politických vězňů z koncentračních táborů co nejdále z oblastí postupu Rudé armády. Jeden z transportů smrti zastavil v dubnu 1945 i v Nýřanech na vlečce do továrny Zieglerův důl v místní části Humboldtka. Po válce zde občané Nýřan postavili obětem nacistické zvůle památník.

Dne 6. května 1945 osvobozuje město 16. divize 3. americké armády.

Příjezd US Army - 6. května 1945Příjezd US Army - 6. května 1945Příjezd US Army - 6. května 1945Příjezd US Armny - 6. května 1945Výzva občanům ke klidu - květen 1945Transport nacistů - květen 1945

Jedním z amerických osvoboditelů byl i George Thompson, který od roku 1991 každoročně v rámci květnových oslav navštěvuje Plzeň a Nýřany.

 


zpět

Mobilní aplikace V obraze

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální služby

Sociální služby

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky