Město Nýřany
Oficiální stránky
Město Nýřany

Poválečná historie

 

Po osvobození Nýřan sehrál nově zvolený MNV důležitou úlohu v zajišťování majetku po Němcích a v přidělování bytů navrátivším se občanům, kteří byli v roce 1938 z Nýřan vypovězeni. Bytový referát převzal k vyřízení více než 500 žádostí o byty, z nichž byl schopen vyřídit pouze 162 žádostí.

Půda a selské dvory se po konfiskaci v roce 1945 dostala po dlouhých letech do českých rukou. Místní rolnická komise připravovala v roce 1945 osídlení rolnických usedlostí formou "národních správ", avšak tento návrh nebyl v Nýřanech realizován a dle pokynů okresní rolnické komise v Plzni bylo provedeno předání rolnických usedlostí přídělem do vlastnictví. V prvé řadě bylo vyhověno uchazečům z řad místních žadatelů. Slavnostní předání přídělových listin bylo uskutečněno dne 4. 5. 1946. Německé selské rodiny byly odsunuty a na usedlostech začínají hospodařit čeští přídělníci už jako vlastníci. Počátky hospodaření nebyly pro mnohé osídlence snadné, komplikovaly je jejich malé zkušenosti z vlastní zemědělské práce. Celou situaci zhoršilo i suché období v roce 1947. Přišel únor 1948 a pod nátlakem KSČ a MNV dochází v Nýřanech k založení Zemědělského strojního družstva. Ještě před žněmi v roce 1949 bylo družstvo přetvořeno na JZD v Nýřanech, v r. 1964 pak bylo převedeno do soustavy hospodaření Státního statku Úlice (farma Nýřany).  

Kolem r. 1955 se započalo s přípravou dokumentace pro stavbu koupaliště Zároveň byly zahájeny práce na projekci sídliště ZUD, kde mělo být podle původních plánů postaveno 850 bytových jednotek, včetně komplexní občanské vybavenosti. Z finančních důvodů byl nakonec projekt značně okleštěn. V roce 1958 byla zahájena výstavba sídliště ZUD v celkovém počtu 321 bytových jednotek, která byla doplněna státní a družstevní výstavbou na 460 bytových jednotek.

Od r. 1960 patří Nýřany do nově utvořeného okresu Plzeň - sever (dříve náležily do okresu Stod), kde jsou největší obcí. V témže roce došlo ke sloučení obce Kamenný Újezd s městem Nýřany.

V letech 1971 až 1976 byly v Nýřanech postaveny 3 nové prodejny (v Mexiku, na Pankráci a v závodě TESLA), rozestavuje se prodejní středisko na horním sídlišti (pozdější JEDNOTA) a dokončují se 3 sportovní střediska (ubytovn, sauna  a bufet TJ TESLA Nýřany u sokolovny, fotbalový stadion TJ BANÍK Kamenný Újezd a hřiště ZDŠ Nýřany). Rozestavěna je smuteční síň na hřbitově. Byla provedena generální oprava radnice, včetně ústředního vytápění a úprav celého vnitřku radnice. Dále byla dokončena přístavba mateřské školy v Nýřanech a oprava mateřské školy v Kamenném Újezdě.

V roce 1976 vzpomínala KSČ nedožité osmdesáté narozeniny svého předsedy, bývalého prezidenta Klementa Gottwalda. MV KSČ na návrh některých svých členů rozhodl, že v Nýřanech bude odhalen Gottwaldovi pomník. Nikomu vůbec nevadilo, že na rozdíl od např. Antonína Zápotockého Klement Gottwald v Nýřanech nikdy nebyl. Pomník byl odhalen 23. 11. 1976. Odstraněn byl po sametové revoluci.

V roce 1980 byly předány bytové jednotky v ulici Na Sklárně a byla zahájena stavba nového kulturního domu. Dalším důležitým úkolem byla příprava  výstavby spodního sídliště na Staročeském náměstí, včetně nákupního střediska Horník. Tomu předcházely demolice celé severní části Staročeského náměstí i části přilehlých ulic. Nájemníci byli většinou přestěhováni do nových sídlišť v dnešní Komenského ulici a v ulici Na Sklárně.

V roce 1985 došlo ke sloučení obce Doubrava s městem Nýřany.

Po 17. listopadu 1989 k významným politickým změnám. Skončila socialistická éra naší společnosti a začala se psát historie nová. Více v sekci Současnost.


zpět

Mobilní aplikace V obraze

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální služby

Sociální služby

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky