Město Nýřany
Oficiální stránky
Město Nýřany

Bytový fond

 


Správce bytového fondu

Hospodářský dvůr Nýřany, spol. s r.o.
Revoluční 158
330 23  Nýřany

Pověřená osoba: Ivana Sedláčková
Telefon: 377 931 588 (linka 28)


Přidělení bytu v majetku města

Přidělování bytů a následný nájem těchto bytů se řídí schváleným dokumentem Pravidla o nájmu bytů ve vlastnictví města Nýřany. Tato pravidla byla schválena zastupitelstvem města Nýřany dne 7. 6. 2011. Pravidla naleznete zde.

Stručný výtah z těchto pravidel

 • Byty v majetku města (s výjimkou bytů v ulicích Havířská a Mexiko) se přidělují dle pořadníku na nájemní byty. O nájmu bytů rozhodnuje rada města na návrh bytové komise. Pořadník se aktualizuje 2x ročně, vždy k 1. dubnu a 1. říjnu kalendářního roku.
 • Žádost o zařazení do pořadníku může podat jen osoba starší 18 let, která má trvalé bydliště v Nýřanech (s výjimkou radnice). Žádost si můžete vytisknout zde.
 • Každý žadatel musí vždy v prvním čtvrtletí kalendářního roku obnovit svoji žádost, jinak bude z pořadníku vyřazen. Formulář Obnovení žádosti o byt naleznete zde.
 • Žádosti (včetně obnovení) můžete podávat buď na Městském úřadu Nýřany (starostka města) nebo na Hospodářském dvoře Nýřany, spol. s r.o. (Ivana Sedláčková).
 • Pokud žadatel 2x odmítne nabízený byt, bude z pořadníku rovněž vyřazen.
   

 


Seznam bytů v majetku města

Bytový fond města čítá 275 bytových jednotek (BJ).


Klasické nájemní byty - 263 BJ

 • z toho na sídlišti - 202 BJ
  • 24 BJ   Na Sklárně 1063 - 1064
  • 36 BJ   Na Sklárně 1065 - 1066
  • 36 BJ   Na Sklárně 1067 - 1068
  • 28 BJ   Slunečná 1003 - 1004
  • 24 BJ   Slunečná 1043 - 1044
  • 18 BJ   Dlouhá 880 - 881
  • 18 BJ   Dlouhá 882 - 883
  • 18 BJ   Dlouhá 884 - 885
 • z toho ostatní domy po městě - 29 BJ
  •   4 BJ   Masarykovo náměstí 714
  • 11 BJ   Masarykovo náměstí 382
  •   9 BJ   Výhledy 359
  •   5 BJ   Revoluční 307
 • z toho vyloučené lokality - Havířská a Mexiko - 32 BJ
  • 24 BJ   Havířská 167 - 172
  • 8 BJ   Mexiko 1237


Domy s pečovatelskou službou - 12 BJ

 • z toho 12 BJ   Benešova třída 292 (DPS) 
 • v DPS Kamenný Újezd 162 probíhá rekonstrukce

 

Na Sklárně 1231 - 1235 Ns Sklárně 1063 - 1068zpět

Mobilní aplikace V obraze

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální služby

Sociální služby

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky