Město Nýřany
Oficiální stránky
Město Nýřany

Stavební památky

 


Radnice (budova č.p. 295)

radniceNovorenesanční radnice z roku 1885 s malovaným stropem. Radnice byla postavena ještě před povýšením Nýřan na město (1892).

Pozemek pro stavbu byl zakoupen dne 29. 1. 188Obřadní síň5, základní kámen byl položen dne 9. 5. 1885 a stavba byla realizována v letech 1885 až 1886 podle plánů stavitele Františka Josefa Erharta z Plzně. Vysvěcena byla dne 7. 12. 1886. 

Dokud nebyl postaven kostel, konaly se zde bohoslužby římskokatolické církve. Bohužel se nedochovala na budově zvonička, jež byla přistavěna v r. 1893. 

Dnes je zde obřadní síň a sídlo městského úřadu.

V letech 2021 a 2022 prošla radnice rozsáhlou rekonstrukcí, včetně revitalizace parčíku před radnicí.

 


Barokní kaplička 

Barokní kapličkaZděná barokní kaplička stojí na původní návsi, jejíž severní strana byla zbourána. Původní kaplička ze 16. století se nedochovala, znovu byla postavena v 18. století.

Kaplička má vzadu tři bloky a je uzavřená zděným štítem, na  němž byl po mnoho let uveden letopočet 1595, který patrně poukazoval na vznik kapličky dřívější, jež na tomto místě stávala.

Kaplička řadu let chátrala, nejvíce utrpěla při výstavbě sousedního sídliště, dokonce z ní byl neznámými vandaly ukraden zvon. Roku 1991 byla z prostředků města opravena a byla označena nápisem "Renovováno 1991". Dne 28. září 1991 byla znovu vysvěcena světícím biskupem knížetem F. V. Lobkovicem a byla zasvěcena sv. Václavu.

 


Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana NepomuckéhoVznik této kamenné plastiky světce v podživotní velikosti se datuje do r. 1862. Tato socha původně stávala poblíž křižovatky silnic ve směru na Plzeň a na Město Touškov. Byla přemístěna vedle barokní kapličky. Stojí na hladkém hranolovém vysokém podstavci z pískovce, ukončeném římsou. Jan Nepomucký je oděn v obvyklý, jemně vertikálně členěný šat a baret. Na pravé ruce drží kříž, ve spuštěné levici knihu. Hlava je mírně zakloněna kupředu. Na podstavci jsou zbytky nápisu. Sokl je narušen zvětráváním kamene, socha je na několika místech otlučena od házení kamenů.

 


Kostel sv. Prokopa

Kostel sv. ProkoKostel sv. Prokopa na Masarykově náměstí pa stojí na Masarykově náměstí. Je postaven v pseudogotickém slohu, je jednolodní. Byl postaven obcí v letech 1903 až 1904 podle plánů vrchního stavebního rady Vomáčky z Prahy. Stavbu vedl Ing. Bejšovec z Prahy, stavebně jí prováděl stavitel Antonín Menzel z Dobřan a zednický mistr J. Kořpiva z Nýřan.

Dne 7. 11. 1904 byl pražským kardinálem Skrbenským vysvěcen sv. Prokopovi, patronu havířů. První mši zde provedl Jeho Milost prelát Guilibert Helmer z Teplé. Kostel je v majetku města.

Základní kámen ke stavbě byl položen již dne 2. 12. 1898, avšak ke stavbě nedošlo, neboť tehdejší starosta MUDr. Adolf Korn nedostal požehnání probošta z Teplé.

V neděli 7. srpna 2016 v 11.00 hodin zde konal svoji primici kněz Milan Geiger, rodák z Nýřan.

 


Pomník před radnicí

Pomník před radnicíPřed radnicí byl umístěn pomník od sochaře J. Waltera z Plzně věnovaný 13 horníkům zastřeleným při stávce roku 1890. Modelem mu stáli horníci Dvořák, Jícha a Müller. Pomník byl odhalen v roce 1920 tehdejším senátorem a ministrem školství Gustavem Habrmanem. V roce 1938 byl původní pomník nacisty odstraněn a zničen.Pomník

Znovu obnoven byl v r. 1956 sochařem V. Jindřichem ze Zbůchu. Slavnostní odhalení bylo provedeno na Den horníků r. 1956 za účasti ministra Josefa Jonáše.

V roce 2013 byl pomník renovován.

 

 


Židovská synagoga

Židovská synagoga r. 1899Při hlavní ulici (dnešní křižovatka ulic Revoluční a Nerudova) stávala budova židovské synagogy vybudovaná koncem 19. století. Přesný rok výstavby není znám, existují ale fotografie z roku 1899, na nichž již je synagoga zachycena.

Synagoga byla po začlenění Nýřan do Velkoněmecké Říše ve 20:00 hodin 9. listopadu 1938 za účasti Gestapa a místního policejního komanda zapálena, následně celá vyhořela. Zachovány zůstaly pouze zdi, střecha se zřítila (zdroj: Zpráva okresního hejtmanství ve Stříbře o průběhu „křišťálové noci“). Torzo synagogy bylo odstraněno v roce 1939.

Od té doby je zde parčík, který byl v roce 2018 zrevitalizován do dnešní podoby.

 


Obecná škola (budova č.p. 280)

Stará školaBudova byla postavena dle plánů stavitele Ungra, které schválil dne 24. 4. 1879 Ing. Bauer z Plzně. Stavba byla uskutečněna v letech 1879 až 1880, vysvěcena byla dne 24. 9. 1880.

Budova je v majetku města a  je využívána soukromými podnikatelskými subjekty. V letech 2016 až 2019 prošla rozsáhlou rekonstrukcí - má novou střechu i fasádu. 

 

 


zpět

 

Mobilní aplikace V obraze

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální služby

Sociální služby

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky