Město Nýřany
Oficiální stránky
Město Nýřany

Komunální odpad

 

Občané

V Nýřanech vyhrála výběrové řízení stávající svozová společnost: firma EKO-SEPAR s.r.o., všem domácnostem zůstanou stávající nádoby, které byly v majetku této firmy.

 

Frekvence svozu

Standardní frekvence svozu popelnic na komunální odpad je 1x za 14 dnů pro rodinné domy, ve kterých je trvale hlášena alespoň jedna osoba. Svozovým dnem je úterý v sudém týdnu.

Svozy kontejnerů na komunální odpad (sídliště a bytové domy) jsou řešeny individuálně dle objednávky města.
 

Velikost nádoby

 • nádoba 120 l:
  U nemovitosti, kde je trvale hlášena alespoň jedna osoba.
 • nádoba 240 l:
  Domácnost, v níž je trvale hlášeno 5 a více osob. O výměnu nádoby za větší si domácnost s 5 a více osobami musí zažádat, a to na telefonním čísle 377 832 302, případně emailem: mistostarosta@mesto-nyrany.cz.
 • bez nároku na nádobu:
  U nemovitosti, ve které není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu. nárok na nádobu nezvniká. Poplatníci mohou využívat kontejner na komunální odpad umístěný ve dvoře městského úřadu.


Jednorázové svozy

Od roku 2023 jsme nově zavedli jednorázové svozy. Cena jednoho svozu je 150,00 Kč/popelnice 120 l. Na Městském úřadu Nýřany si zakoupíte kupóny, ty následně vylepíte na  nádobu, kterou v den svozu umístíte na svozové místo. Kupón je jednorázový, svozová firma jej po výsypu z nádoby odebere.  
 

Objednávka svozů nad rámec místního poplatku

Občané, kterým základní svoz nestačí, si mohou objednat svozy nad rámec místního poplatku. Tyto svozy uhradí samostatně na základě vystavené faktury před uskutečněním prvního mimořádného svozu. Mimořádné svozy lze objednávat vždy pouze na kalendářní rok, nelze je v průběhu kalendářního roku rušit. Zrušení je možné vždy jen k 31. 12. kalendářního roku s tím, že výpověď mimořádných svozů musí být podána nejpozději do 31. 10. kalendářního roku.
 

Na výběr je z několika variant svozů nad rámec místního poplatku, nejčastěji:

 

Pro nemovitost, ve kterých je trvale hlášena alespoň jedna osoba:


Změna na týdenní svoz nádoby 1x 120 l (místo 14denního svozu) 

 • Zájemci uhradí místní poplatek 300,00 Kč/osoba/rok + doplatek v částce 88,00 Kč bez DPH/1 svoz, tj. při 26 svozech navíc ročně částku 2.631,20 Kč včetně 15 % DPH.

Výměna nádoby 120 l za nádobu 240 l při zachování 14denního svozu

 • Zájemci uhradí místní poplatek 300,00 Kč/osoba/rok + doplatek v částce 42,00 Kč bez DPH/1 svoz, tj. při 26 svozech ročně částku 1.255,80 Kč včetně 15 % DPH.

Pro objednání svozů nutno vyplnit Objednávku svozu komunálního odpadu nad rámec svozů hrazených místním poplatkem za obecní systém odpadového hospodářství (49.73 kB. Objednávku doručte osobně či emailem: mistostarosta@mesto-nyrany.cz.

Změny svozů probíhají vždy od následujícího kalendářního měsíce.

 

Pro nemovitost, ve kterých není trvale hlášena žádná osoba:


14denní svoz nádoby 1x 120 l  

 • Zájemci uhradí místní poplatek 300,00 Kč/nemovitost/rok + doplatek v částce 88,00 Kč bez DPH/1 svoz, tj. při 26 svozech ročně částku 2.631,00 Kč včetně 15 % DPH.

měsíční svoz nádoby 1x 120 l  

 • Zájemci uhradí místní poplatek 300,00 Kč/nemovitost/rok + doplatek v částce 88,00 Kč bez DPH/1 svoz, tj. při 12 svozech ročně částku 1.214,40 Kč včetně 15 % DPH.

Veškeré možnosti změny frekvence svozu či objednání nádoby jsou zde (576.05 kB).

 

Fyzické a právnické osoby podnikající

Fyzické a právnické osoby podnikající na území města Nýřany jsou ze zákona o odpadech povinni nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech, tudíž jsou povinni mít navázán smluvní vztah se svozovou firmou zajišťující likvidaci odpadu.

 

Svozové dny 

Svozový den pro popelnice:

 • úterý (u 14-denních svozů sudý týden, u měsíčních svozů poslední úterý v měsíci)

Svozový den pro kontejnery:

 • úterý a pátek

Svozové dny se nemění, ani když připadnou na státní svátek. 

Kalendář svozů firmy EKOSEPAR pro rok 2023 naleznete zde (21.94 kB).
 

Svozová technika firmy EKO-SEPAR


zpět

Mobilní aplikace V obraze

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální služby

Sociální služby

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky