Město Nýřany
Oficiální stránky
Město Nýřany

Komunální odpad

Nýřany

 

 

Občané

Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. stanovuje nejpozději od 01. 01. 2022 úhradu komunálního odpadu prostřednictvím místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Maximální výše tohoto poplatku činí  dle zákona 1.200,00 Kč/osoba či nemovitost.

Díky dobrému hospodaření v minulých letech nemusely Nýřany přikročit ke stanovení této maximální výše. V současné ekonomické situaci, kdy se všichni musí potýkat se zvýšením cen, rozhodlo zastupitelstvo města stanovit poplatek ve výši 300,00 Kč/osoba či nemovitost/kalendářní rok.

Místní poplatek jsou povinni hradit všichni občané bez rozdílu věku, kteří mají trvalé bydliště v Nýřanech (včetně částí Kamenný Újezd a Doubrava) a občané, kteří ve městě Nýřany vlastní nemovitost využívanou k individuální rekreaci, ve které není trvale hlášena žádná osoba. Má-li tato nemovitost více vlastníků (např. společné jmění manželů), poplatek hradí vždy pouze jedna osoba.

V Nýřanech vyhrála výběrové řízení stávající svozová společnost: firma EKO-SEPAR s.r.o., všem domácnostem zůstanou stávající nádoby, které byly v majetku této firmy.
 

Frekvence svozu

Frekvence svozu popelnic na komunální odpad bude od roku 2022 1x za 14 dnů pro rodinné domy, ve kterých je alespoň jedna osoba trvale hlášena. Svozovým dnem zůstává úterý v sudém týdnu,

Frekvence svozu pro nemovitosti, ve kterých není trvale hlášena žádná osoba, je 1x měsíčně. Svozovým dnem je poslední úterý v měsíci.

Frekvence svozu kontejnerů na komunální odpad (sídliště a bytové domy) je dle svozu v roce 2021, a to buď 1x týdně v úterý nebo 2x týdně v úterý a pátek.
 

Velikost nádoby

Domácnost, v níž je trvale hlášeno 5 a více osob, má nárok na nádobu o velikosti 240 l, domácnost, v níž jsou 4 osoby a méně, na nádobu 120 l. O výměnu nádoby za větší si domácnost s 5 a více osobami musí zažádat, a to na telefonním čísle 377 832 302, případně emailem: mistostarosta@mesto-nyrany.cz.
 

Splatnost poplatku

Místní poplatek je splatný každoročně do 30.6. kalendářního roku.

V měsíci březnu až dubnu 2022 obdrží každá domácnost dopis s platebními údaji, tj. s přidělenými variabilními symboly. Pod těmito variabilními symboly pak platbu uhradíte (za každého člena domácnosti zvlášť - každý občan má svůj variabilní symbol). Preferujeme platbu bankovním převodem. V dalších letech již žádné dopisy nedostanete, každý občan má povinnost do stanoveného termínu (30.6.) místní poplatek sám uhradit. Variabilní symboly zůstávají pro všechny roky stejné. Doporučujeme všem zadat si trvalý příkaz ze svého bankovního účtu. Dojde-li ke změně výše poplatku, budete informováni na webových stránkách města a na vývěskách po městě.


Přihláška k místnímu poplatku

Současně s dopisem obdržíte i přihlášku k místnímu poplatku. Vyplněné přihlášky  následně odevzdáte dle pokynů v dopise na Městském úřadu Nýřany. 

Za nezletilé děti hradí poplatek zákonní zástupci.
 

Objednávka svozů nad rámec místního poplatku

Občané, kterým základní svoz nestačí, si mohou objednat svozy nad rámec místního poplatku. Tyto svozy uhradí samostatně na základě vystavené faktury před uskutečněním prvního mimořádného svozu. Mimořádné svozy lze objednávat vždy pouze na kalendářní rok, nelze je v průběhu kalendářního roku rušit. Zrušení je možné vždy jen k 31. 12. kalendářního roku.
 

Na výběr je z několika variant svozů nad rámec místního poplatku, nejčastěji:

 

Pro nemovitost, ve kterých je trvale hlášena alespoň jedna osoba:


Změna na týdenní svoz nádoby 1x 120 l (místo 14denního svozu) 

  • Zájemci uhradí místní poplatek 300,00 Kč/osoba/rok + doplatek v částce 75,00 Kč bez DPH/1 svoz, tj. při 26 svozech navíc ročně částku 2.242,50 Kč včetně 15 % DPH.

Výměna nádoby 120 l za nádobu 240 l při zachování 14denního svozu

  • Zájemci uhradí místní poplatek 300,00 Kč/osoba/rok + doplatek v částce 35,00 Kč bez DPH/1 svoz, tj. při 26 svozech ročně částku 1.046,50 Kč včetně 15 % DPH.

Veškeré možnosti změny frekvence svozu či výměny nádoby za větší jsou zde

Pro objednání svozů nutno vyplnit Objednávku svozu komunálního odpadu nad rámec svozů hrazených místním poplatkem za obecní systém odpadového hospodářství. Objednávku doručte osobně či emailem: mistostarosta@mesto-nyrany.cz.

Upozorňujeme, že výměna nádoby za větší nemusí být v tomto případě okamžitá, závisí od počtu volných nádob 240 l.

 

Pro nemovitost, ve kterých není trvale hlášena žádná osoba:


Změna na 14denní svoz nádoby 1x 120 l (místo měsíčního svozu) 

  • Zájemci uhradí místní poplatek 300,00 Kč/nemovitost/rok + doplatek v částce 75,00 Kč bez DPH/1 svoz, tj. při 40 svozech navíc ročně částku 3.450,00 Kč včetně 15 % DPH.

Veškeré možnosti změny frekvence svozu či výměny nádoby za větší jsou zde

 

Fyzické a právnické osoby podnikající

Fyzické a právnické osoby podnikající na území města Nýřany jsou ze zákona o odpadech povinni nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech, tudíž jsou povinni mít navázán smluvní vztah se svozovou firmou zajišťující likvidaci odpadu.

 

Svozové dny 

Svozový den pro popelnice:

  • úterý (u 14-denních svozů sudý týden, u měsíčních svozů poslední úterý v měsíci)

Svozový den pro kontejnery:

  • úterý a pátek

Svozové dny se nemění, ani když připadnou na státní svátek. 
 

Svozová technika firmy EKO-SEPAR


zpět

Mobilní aplikace V obraze

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální služby

Sociální služby

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 6. 10. 2022
oblačno 17 °C 10 °C
pátek 7. 10. oblačno 19/8 °C
sobota 8. 10. zataženo 17/8 °C
neděle 9. 10. jasno 15/6 °C