Město Nýřany
Oficiální stránky
Město Nýřany

Přeložený text dekretu

Překlad dekretu

My, František Josef První, z boží Milosti císař rakouský, apoštolský král uherský, král český, dalmatský, chorvatský, slavnonský, haličský, lodoměřský a illyrský, arcivévoda rakouský, vévoda krakovský, vévoda lotrinský, salcburský, štýrský, korutanský, kraňský, bukovinský, Horního a Dolního Slezka, velkokníže semihradský, markrabě moravský, knížecí hrabě habsburský a tyrolský atd., hrabě habsburský a tyrolský atd. atd. atd., jsme nalezli v naší mocenské úplnosti pohnutí povýšiti Svým rozhodnutím z 29. ledna 1892 naši věrnou obec Nýřany v našem království českém v nejmilostivějším uznání jejího významného průmyslového a hospodářského rozmachu a na prosbu obecního zastupitelstva na MĚSTO.

Zároveň jsme naší věrné městské obci Nýřany povolili užívání následujícího znaku:

Z černého trojhoří, vystupujícího ze spodního okraje, se k modrému štítu zvedá mezi dvěma věženi a cimbuřím otevřená klenutá brána s napolo vytaženou stříbrnou padací mříží, napojená k okrajům štítu hradbou s cimbuřím - to vše vystavěné ze stříbrných kvádrů. Ve věžích jest po dvou oknech s kruhovými oblouky nad střílnou a ve zvýšené hradbě s cimbuřím nad branou ukazuje černé hornické kladivo zkřížené se špičákem, ze středu hradby nad branou vystupují do vějíře rozložené tři zlaté klasy s olistěnými stvoly.

K osvědčení toho jsme nynější diplom naším císařským jménem vlastnoručně podepsali a dali připojit pečeť našeho císařského Majestátu.

V Našem hlavním a residenčním městě Vídni, pátého října roku jeden tisíc osm set devadesát dva.

František Josef v.r.

Dáno a vyhotoveno naším milým a věrným skutečným tajným radou, komořím a vedením ministerstva vnitra pověřeným ministerským presidentem hrabětem Eduardem Taaffe, rytířem Zlatého rouna, Velkokříže našeho království, uherského řádu Sv. Štěpána atd. atd.

Taaffe, v.r.

Podle nejvyššího vlastního rozkazu Jeho císařského a královského Apoštolského Veličenstva

Císařský dekret

 


Zpět

Mobilní aplikace V obraze

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální služby

Sociální služby

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky