Město Nýřany
Oficiální stránky
Město Nýřany

Informace o projektu KPSS (2020-2022)

Logo KPSS-EU


čzj

Komunitní plánování sociálních služeb na Nýřansku v letech 2020-2022

V červnu 2020 byl na Nýřansku zahájen dvouletý proces komunitního plánování sociálních služeb. Cílem projektu „Realizace komunitního plánování sociálních služeb na Nýřansku“ bylo:

 • nastavit optimální rozvoj sociálních (a návazných) služeb na celém území obce s rozšířenou působností Nýřany pro období let 2023–2025,
 • vytvořit místní partnerství subjektů působících v sociální oblasti a podpořit tak rozvoj spolupráce v oblasti začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením a
 • zvýšit informovanost o sociálních službách, které pomáhají občanům v tíživých životních situacích.

Projekt realizuje Centrum pro komunitní práci západní Čechy (CpKP ZČ) v partnerské spolupráci s městem Nýřany a za finanční podpory z Evropského sociálního fondu (ESF) a ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015341.

Na 1. setkání členů řídící skupiny 16.9.2020 byly pro proceS KPSS schváleny dokumenty:

Co je to komunitní plánování sociálních služeb?

Jedná se o cyklický proces, v rámci kterého jsou mapovány aktuální potřeby poskytování sociálních služeb (potřeby místních občanů) a problémy v sociální oblasti na daném území a v rámci vytvořeného místního partnerství jsou hledána řešení v zajištění potřebných služeb tak, aby poskytované služby odpovídaly zjištěným potřebám, místním specifikům a zdrojům, které jsou na rozvoj služeb k dispozici.

Jaké aktivity byly v projektu realizovány?

 • anketa pro veřejnost
 • dotazníkové šetření a rozhovory se zástupci obcí a měst na Nýřansku
 • dotazníkové šetření a rozhovory s místními poskytovateli sociálních služeb a rozhovory se zástupci dalších služeb a institucí v regionu
 • zpracování vstupních dokumentů: základní socio-demografický popis území, popis poskytovaných sociálních služeb v území, popis zdrojů pro zajištění sociálních služeb, analýzy potřeb poskytovaných sociálních služeb
 • setkávání u kulatých stolů, jednání řídící skupiny, veřejná setkání
 • webová sekce o komunitním plánování sociálních služeb a sociálních službách na webové stránce města Nýřany s informacemi o sociálních službách ve znakové řeči
 • katalog sociálních služeb, jeho tisk a distribuce
 • letáky s informacemi o sociálních či návazných službách, články o službách
 • komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2023–2025
 • a další aktivity vyplývající z mapování stávající sociální situace a následných jednání

Kdo se může do komunitního plánování zapojit?  čzj

 • zadavatelé sociálních služeb – zástupci obcí a měst, zastupitelé, příp. pracovníci obecních či městských úřadů
 • poskytovatelé sociálních služeb – zástupci sociálních služeb (např. domovy pro seniory, pečovatelská služba, služby odborného poradenství a další)
 • uživatelé sociálních služeb – klienti sociálních služeb vč. potencionálních uživatelů služeb
 • odborná veřejnost – např. pracovníci veřejné správy, pracovníci, kteří se věnují sociální, zdravotní nebo rodinné problematice
 • široká veřejnost – místní občané zajímající se o sociální problematiku

Jak se bylo možné do komunitního plánování zapojit

 • účastí v průzkumech a anketách
 • účastí na veřejných setkáních 
 • účastí na setkání u kulatých stolů 
 • připomínkováním návrhu komunitního plánu
 • kontaktováním koordinátorky projektu kdykoliv v jeho průběhu s informacemi či zkušenostmi se sociální problematikou na Nýřansku

Jak se je možné do komunitního plánování zapojit v dalších etapách po roce 2022? -> Kontaktováním pracovníků , kteří provádí sociální práci na obcích.

Mobilní aplikace V obraze

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální služby

Sociální služby

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky