Město Nýřany
Oficiální stránky
Město Nýřany

Co jsou sociální služby?

Logo KPSS-EU


čzj

Víte co jsou sociální služby?

Sociální služby zajišťují pomoc a podporu osobám, které se dostaly do nepříznivé životní situace například z důvodu věku, zdravotního stavu či životních návyků, a tím  jsou vyloučeny ze společnosti nebo jsou tímto vyloučením ohroženy. Posláním sociálních a souvisejících služeb je pomoci těmto lidem navracet se zpět do běžného života ve společnosti.

Sociální služby jsou upraveny zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který rozeznává celkem 33 druhů sociálních služeb (např. domovy pro seniory, azylové domy, pečovatelská služba aj.), jejich součástí je vždy bezplatné poskytování základního sociálního poradenství.

Podle místa poskytování se sociální služby dělí na:

Pobytové => služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb. 

Ambulantní => služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena či dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování. 

Terénní => služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí, nejčastěji v domácnosti.

Příčiny tíživých životních situací mohou být různé, proto také existují různé druhy sociálních služeb. Jak mohou člověku pomoci, se dozvíte v následujícím textu a videích, určeným také pro neslyšící.

Některé obtížné sociální situace a jejich řešení můžete nalézt také v těchto návodných videích v záložce  Videa o sociální práci a službách

Kontakty na poskytovatele sociálních služeb na Nýřansku nalezenete v záložce Služby po obyvatele Nýřanska.

Níže je uveden výčet všech typů sociálních služeb s videi také pro neslyšící.


Sociální poradenství: čzj

Základní sociální poradenství je součástí činnosti každého poskytovatele sociálních služeb. Díky této činnosti mohou lidé získat potřebné informace, které jim pomohou řešit jejich nepříznivou situaci.

Odborné sociální poradenství čzj je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro lidi se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí a ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu. Poradenství zahrnuje též sociální práci s lidmi, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.


Služby sociální péče čzj

Služby sociální péče napomáhají lidem zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem podpořit život v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Každý má právo na poskytování služeb sociální péče v nejméně omezujícím prostředí.


Služby sociální prevence čzj

Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení lidí, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiného člověka. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat lidem k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

Lidem, kteří jsou závislí na pomoci jiného člověka, poskytuje stát prostřednictvím příslušného úřadu práce příspěvek na péči. Žádost o příspěvek na péči se podává prostřednictvím formuláře na místně příslušném úřadu práce.

 

Poskytovatelé sociálních služeb jsou osoby či organizace, které sociální služby poskytují dle platné legislativy (zejm. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) a standardů kvality.

 

Mobilní aplikace V obraze

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální služby

Sociální služby

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky