Město Nýřany
Oficiální stránky
Město Nýřany

Povodňový plán města

Město Nýřany má zpracovaný Povodňový plán města.

Povodňový plán

 

 

 

 

Odkaz na digitální povodňový plán naleznete zde.

Povodňový plán města Nýřany je souhrn organizačních a technických opatření, potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních na životech a majetku občanů a společnosti a na životním prostředí obce. Schválený povodňový plán je základním dokumentem pro řízení povodňové ochrany na území obce a je podkladem pro rozhodování Povodňové komise. Znění povodňového plánu odpovídá v současné době platné právní úpravě.

Povodně jsou součástí přirozeného oběhu vody. Principy ochrany před povodněmi vycházejí ze základní zásady, že povodním nelze zabránit. Lze však jejich průběh ovlivňovat a omezovat rozsah povodňových škod a následků.

Základní ustanovení o ochraně před povodněmi obsahuje vodní zákon (č. 254/2001 Sb.), který rozvádí všeobecné povinnosti při ochraně před povodněmi, upravuje organizaci povodňových orgánů, stanoví jejich základní působnost, a to tak, aby odpovídala i mimořádnosti situace v čase povodní, upravuje řízení při ochraně před povodněmi.

EUPovodňový plán byl realizován z prostředků EU (Fond soudržnosti, Operační program Životní prostředí).

Mobilní aplikace V obraze

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální služby

Sociální služby

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky