Město Nýřany
Oficiální stránky
Město Nýřany

Evropský parlament

Volby do Evropského parlamentu

Výsledky voleb

Ve dnech 23. a 24. května 2014 proběhly na území České republiky volby do Evropského parlamentu. V České republice se volilo 21 z celkového počtu 751 europoslanců. Volební účast činila 18,20 % oprávněných voličů.

Celkové výsledky voleb naleznete zde.

Jmenný seznam zvolených europoslanců v členění dle politických stran naleznete zde.

Výsledky hlasování v jednotlivých obcích okresu Plzeň-sever jsou k dispozici zde.

 


Evropský parlament

 • Evropský parlament je jeden z orgánů Evropské unie (EU).
 • Pravomoci Evropského parlamentu se v posledních desetiletích postupně rozšiřovaly a v současné době je tento orgán spolutvůrcem téměř všech právních předpisů EU. Společně s Radou Parlament přijímá či pozměňuje návrhy, které předkládá Komise. Mimoto dohlíží na činnost Komise a schvaluje rozpočet Evropské unie. 
 • Evropský parlament je jediným přímo voleným orgánem EU. Jeho 766 poslanců zastupuje 500 milionů občanů EU. Poslance volí jednou za pět let voliči ve všech 28 členských státech.
 • Evropský parlament pracuje ve třech různých městech: Brusel (Belgie), Lucemburk (Lucembursko) a Štrasburk (Francie).
  V Lucemburku sídlí administrativní složky (tzv. generální sekretariát).
  Zasedání všech členů Parlamentu (tzv. plenární zasedání) se konají ve Štrasburku a v Bruselu. Schůze parlamentních výborů se konají v Bruselu.

 • Českou republiku zastupuje v Evropském parlamentu těchto 22 poslanců.

  Sídlo Evropského parlamentu - BruselSídlo Evropského parlamentu - Štrasburk
   


Aktuální volby

 • Volby se konaly 23. a 24. května 2014. Příští volby tedy proběhnou v r. 2019.

 


Právní předpisy

 • Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2009 Sb. a zákona č. 222/2012 Sb.

 • Vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb. a vyhlášky č. 442/2009 Sb.

  Vyhledání textu právních předpisů

 


Oprávněný volič

 • Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky.
 • Překážkami ve výkonu volebního práva do Evropského parlamentu na území České republiky jsou:
  a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,
  b) zbavení způsobilosti k právním úkonům.
 • Každý volič může v týchž volbách do Evropského parlamentu hlasovat pouze jednou.

 


Voličské průkazy

 • Voličský průkaz vydává:
  a) obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden,
  b) zastupitelský úřad voliči, který je státním občanem České republiky, má bydliště v jeho územním obvodu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném tímto zastupitelským úřadem.

 • Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Zastupitelský úřad voličský průkaz nevydá, obdrží-li od Ministerstva vnitra sdělení, že volič požádal o zápis do seznamu voličů v jiném členském státě.

 • Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

 


Pravidla pro hlasování

 • Návod pro voliče si můžete prohlédnout zde.
 • Podrobné informace o podmínkách hlasování si můžete přečíst zde.

 


Užitečné odkazy

Další informace k problematice voleb můžete nalézt na těchto webových stránkách:

 


 

Zpět

Mobilní aplikace V obraze

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální služby

Sociální služby

Aktuální počasí

dnes, pondělí 17. 1. 2022
slabý déšť 4 °C 2 °C
úterý 18. 1. slabý déšť 5/0 °C