Město Nýřany
Oficiální stránky
Město Nýřany

Obecní zastupitelstvo

Volby do obecního zastupitelstva

 


Obce

 • Obce jsou dle Ústavy základními územními samosprávnými celky. K 1. 1. 2013 bylo v České republice 6.253 obcí. Vývoj počtu obcí v ČR v letech 1990 - 2013 je k nahlédnutí zde (zdroj: ČSÚ).
 • Obce jsou územními společenstvími občanů, která  mají právo na samosprávu. Obec tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

 • Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních  vztazích  svým  jménem  a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

 • Obec je samostatně spravována zastupitelstvem. Funkční období  zastupitelstev  obcí  je  čtyřleté.

Mapa obcí Plzeňského kraje (zdroj: Portál územního plánování)
obce Plzeňského kraje
 


Aktuální volby

 • Příští volby do obecních zastupitelstev proběhnou v roce 2022.
 • Výsledky komunálních voleb, které se konaly 5. a 6. října 2018, naleznete zde.
 • Nýřany si zvolily tyto zastupitele:
   
01 MUDr. Milan FOUR 1.150 hlasů SNK Nýřany 2018
02 Mgr. Jiří LORITZ 1.071 hlasů SNK Nýřany 2018
03 Ing. Jiří DAVÍDEK 1.037 hlasů SNK Nýřany 2018
04 Pavlína CAISOVÁ 1.017 hlasů SNK Nýřany 2018
05 Zdeněk KUNST 996 hlasů SNK Nýřany 2018
06 Ing. František VODRÁŽKA 967 hlasů SNK Nýřany 2018
07 Milan NIEDERMAYER 953 hlasů SNK Nýřany 2018
08 Mgr. Zdeněk ZEMAN 921 hlasů SNK Nýřany 2018
09 Bc. Alena FAIFROVÁ 879 hlasů SNK Nýřany 2018
10 Petr PINKER 864 hlasů SNK Nýřany 2018
11 Jaroslav JANEČEK 851 hlasů SNK Nýřany 2018
12 František JAROŠ 835 hlasů SNK Nýřany 2018
13 Ing. Václav PEŠ 476 hlasů Sdružení ODS a NK
14 Ing. Milan VÁCHA 416 hlasů Sdružení ODS a NK
15 Pavel RADA 361 hlasů Sdružení ODS a NK
16 Stanislav NOVÁK 314 hlasů Sdružení ODS a NK
17 Jiří CINK 272 hlasů KSČM
18 Jana GABRIELOVÁ 263 hlasů KSČM
19 Pavel HULINSKÝ 254 hlasů KSČM

 


Právní předpisy

 • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 283/2005 Sb., zákona č. 320/2009 Sb. a zákona č. 222/2012 Sb. a zákona č. 275/2012 Sb.

 • Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb., vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb. a vyhlášky č. 442/2009 Sb.

  Vyhledání textu právních předpisů 
   


Oprávněný volič

Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, městě nebo v hlavním městě Praze přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu, který v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému (nebo přechodnému) pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv.  

Překážkami výkonu volebního práva jsou:

 • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,
 • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,
 • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,
 • výkon vojenské základní nebo náhradní služby, vyžaduje-li to plnění povinností z této služby vyplývajících, nebo služba vojáka z povolání v zahraničí.

 


Voličské průkazy

Při volbách do obecních zastupitelstev není možné hlasovat na voličský průkaz.

 


Pravidla pro hlasování

Informace o pravidlech hlasování a možných úpravách hlasovacího lístku naleznete v přiloženém letáku.

 


Užitečné odkazy

Další informace k problematice voleb můžete nalézt na těchto webových stránkách:

 


 

Zpět

 

 

Mobilní aplikace V obraze

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální služby

Sociální služby

Aktuální počasí

dnes, pondělí 17. 1. 2022
slabý déšť 4 °C 2 °C
úterý 18. 1. slabý déšť 5/0 °C