Město Nýřany
Oficiální stránky
Město Nýřany

Senát

Volby do Senátu

 


Senát Parlamentu ČR

 • Parlament České republiky reprezentuje zákonodárnou moc. Je členěn do dvou komor, přičemž Senát je označován jako horní komora.

 • Senát má 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Každé dva roky se volí třetina senátorů. Pro tyto účely je území České republiky rozčleněno na 81 volebních obvodů.
 • Území obcí v rámci ORP Nýřany spadá do volebního obvodu č. 8, se sídlem v Rokycanech.                                                                                     Do tohoto obvodu spadá: 
  celý okres Rokycany, celý okres Plzeň-sever, západní část okresu Beroun, ohraničená obcemi Broumy, Kublov, Březová, Bzová, Drozdov, Záluží, Osek, Hvozdec, Chaloupky, Malá Víska, Zaječov, Olešná, severovýchodní část okresu Plzeň-město, tvořená obcemi Chrást, Dýšina, Kyšice.
 • Senát sídlí na adrese Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1.

 

Valdštejnský palác - sídlo SenátuJednací sál Senátu
 


Aktuální volby

Poslední volby ve volebním obvodu č. 8, do kterého patří i Nýřany,  proběhly dvoukolově (první kolo senátní volby ve dnech 5. a 6 října 2018, druhé kolo ve dnech 12. a 13. října 2018). Do druhého kola postoupili:

1/ 28,55 % hlasů   Ing. Mgr. Pavel Karpíšek za ODS
2/ 15,79 % hlasů   Doc. MUDr. Milada Emmerová za ČSSD

Senátorem byl zvolen Ing. Mgr. Pavel Karpíšek za ODS (11.120 hlasů, tj. 68,38 %).
Doc. MUDr. Milada Emmerová za ČSSD obdržela 5.141 hlasů, tj. 31,61 %.

Příští řádné volby tedy v našem volebním obvodu proběhnou v roce 2024.

 


Právní předpisy

 • Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
 • Vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
 • Vyhláška č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky

  Vyhledání textu právních předpisů

   

Oprávněný volič

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
 


Voličské průkazy

 • Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu je zapsán, vydá obecní úřad, popřípadě zastupitelský úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu, popřípadě zvláštního seznamu a do jejich výpisů pro okrskovou volební komisi a zvláštní okrskovou volební komisi.
 • Voličský průkaz pro volby do Senátu se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu ve volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, popřípadě voličům zapsaným ve zvláštním seznamu.
 • Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u toho, kdo stálý nebo zvláštní seznam vede, do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu, kdo stálý seznam nebo zvláštní seznam vede; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
 • Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech voleb do Senátu ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu, popřípadě v jakémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, jde-li o voliče, který nebydlí na území České republiky.

 


Užitečné odkazy

Další informace k problematice voleb můžete nalézt na těchto webových stránkách:

 


 

Zpět

Mobilní aplikace V obraze

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální služby

Sociální služby

Aktuální počasí

dnes, středa 19. 1. 2022
zataženo 4 °C -2 °C
čtvrtek 20. 1. sněžení 2/-3 °C
pátek 21. 1. mírné sněžení 0/-5 °C
sobota 22. 1. mírné sněžení 2/-4 °C